GENERELL INFORMASJON

Veterandykk holder til i en brakke ved Molde Båthavn der vi har egen kompressor, Nitrox & Trimix continuous blender panel, samt en del felles utstyr. På tross av navnet Veterandykk er det en klubb for alle aldersgrupper og ferdighetsnivå innen dykking.

Klubben ble stiftet våren 1989. Utgangspunktet for etableringen var at det skulle være en lett dreven klubb med minst mulig byråkrati, administrasjon og økonomiske bekymringer. Nøkterne driftsbudsjett gjennom mange år medfører at vi har en svært lav medlemsavgift, samt lav pris på fylling av luft og Nitrox.

Våren 2017 kjøpte klubben en helt ny Øien 620, med 70HK Outboard som er til disposisjon for klubbens medlemmer. For å få lett tilgang til gode dykkerplasser har vi valgt å plassere båten i Bud Småbåthavn, der klubben har egen båtplass.

Vi har høy fokus på sosialt samvær og fine natur opplevelser, både over og under vann. Veterandykk er tilsluttet Norges Dykkerforbund og har i dag 69 medlemmer.

FELLES UTSTYR

 • Bauer Mini Verticus 225/330 Bar (2007).
 • Komplett continuous blender panel for fylling av både Nitrox og Trimix.
 • O2 Koffert. Lånes ut gratis til medlemmer.
 • Klubb båt - Øien 620, med 70HK Outboard, 2017 mod.
 • Båthenger 2017 mod.

STYRET I VETERANDYKK

 • Styreleder: Kjetil Pedersen Tlf. 958 17 669.
 • Styremedlem / Kasserer: Otto Ødegård Tlf. 907 84 721.
 • Styremedlem: Magnus Tornes Tlf. 416 86 110.
 • Styremedlem: Kjetil Avset Tlf. 958 75 498.
 • Styremedlem: Gunnar Gule Tlf. 415 33 381.
 • Varamedlem: Marte Sigerset Tlf. 954 70 884.
 • Varamedlem: Tom Erik Haugen Tlf. 918 16 753.

Andre kontaktpersoner

 • Ansvarlig for Nitrox anlegg: Kjetil Avset Tlf. 958 75 498/Fredrik Heggem Iversen Tlf. 452 43 134
 • Ansvarlig for kompressor: Kjetil Avset Tlf. 958 75 498/Fredrik Heggem Iversen Tlf.452 43 134
 • Webside: Harald Tverfjell Tlf. 905 04 015.
 • Ansvarlig for Facebook side: Styret.
 • Båtansvarlig: Tom Haugen Tlf. 918 16 753/ Kjetil Pedersen Tlf. 958 17 669
 • Ansvarlig kompressor bua: Roy Henrik Andreassen Tlf. 915 26 949.